แจกฟรี ตารางวางแผน content รายเดือน

สำหรับผู้ที่ต้องทำคอนเทนต์ (Content) อย่างต่อเนื่อง การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งในการวางกลยุทธ์ที่จะทำให้ Content ที่สร้างสรรค์ขึ้นไปนั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้

วันนี้ Kstoryteller จึงได้นำตารางการวางแผน Content รายเดือนมาให้ได้โหลดกันฟรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้สะดวกและได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้งานตารางวางแผน Content รายเดือน

1 กำหนดเป้าหมายการทำคอนเทนต์ของเดือนนั้นๆ ให้ชัดเจน

2 เขียนวัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์แต่ละสัปดาห์ลงไป เช่น

3 ให้นำแผนที่เขียนเสร็จแล้วไปแตกเป็นแผนย่อยรายสัปดาห์อีกครั้ง

Download ตารางการวางแผน Content รายเดือน ฟรี