3 เทคนิคทำคอนเทนต์ (Content) ให้โดนใจลูกค้า

เทคนิคทำคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้า

คอนเทนต์ (Content) หรือเนื้อหาที่เราทำขึ้นมาเพื่อนำเสนอไม่ว่าผ่านเว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, Youtube ฯลฯ เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยดึงดูดให้ผู้คนหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาเห็นและรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นได้ และยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าที่ยังไม่แน่ใจเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นช่องทางต่างๆ บนโลกออนไลน์ยังเปรียบเสมือนหน้าร้านบนโลกออนไลน์อีกด้วย นั่นหมายความว่าหากคุณทำคอนเทนต์ได้ดีเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจะสามารถเชิญชวนให้คนที่ยังไม่เคยรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณได้อยากทำความรู้จักในสินค้าหรือบริการ เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสินค้าและบริการของคุณได้

แต่ไม่ได้แปลว่าคอนเทนต์ (Content) แบบไหน ยังไงก็ได้ แค่เราเอาขึ้นเว็บไซต์แล้วทิ้งๆ ไว้ เดี๋ยวก็มีคนค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอจาก Search Engine ที่นิยมใช้กันอย่าง Google เอง

การทำคอนเทนต์ (Content) ขึ้นบนช่องทางออนไลน์นั้นจำเป็นต้องเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าเป็น “คอนเทนต์คุณภาพ” (Value Content) เพราะทุกวันนี้บนโลกออนไลน์เต็มไปด้วยคอนเทนต์จำนวนมหาศาล ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายที่จะรับรู้และสื่อสารด้วย ดังนั้น การทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญมากเพราะเราจะสามารถสื่อสารได้โดนใจลูกค้าซึ่งเป็นการได้เปรียบในการทำธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้คอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์คุณภาพมีหลายวิธี แต่มี 3 วิธีสร้างคอนเทนต์คุณภาพและโดนใจลูกค้าที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วิธีทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพและโดนใจลูกค้า

  1. มีวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ชัดเจน
  2. ใช้คำที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในการสื่อสาร
  3. มีพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจ

ขยายความให้เห็นภาพกันอีกซักนิดค่ะ

1 ตั้งวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ชัดเจน

            ก่อนคุณจะคุยกับลูกค้าคุณต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่จะไปพบและพูดคุยกัน ไม่ต่างจากการทำคอนเทนต์ (Content) ค่ะ ก่อนจะสร้าง Content เราจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไร ประเด็นไหน เช่น ทำคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการขาย หรือ คอนแทนต์เพื่ออธิบายข้อมูลสินค้าหรือบริการ หรือ ทำคอนเทนต์เพื่อทำความรู้จัก ให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนได้รู้จักเรา เป็นต้น

เมื่อเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ เราก็จะรู้ว่าต้องทำคอนเทนต์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โดยการตั้งเป้าหมายในการสื่อสารนั้นให้ตั้งประเด็นที่ต้องการสื่อสารเพียงประเด็นเดียวต่อการทำคอนเทนต์หนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการสื่อสารนั่นเอง

2 ทำคอนเทนต์โดยใช้คำที่แสดงออกถึงการเป็นพวกเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย

            การจะใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมายได้นั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ลูกค้าของคุณคือใคร ชื่นชอบหรือสนใจสิ่งใด มีพฤติกรรมอย่างไร เพราะกลุ่มคนที่แตกต่างกันพฤติกรรมการสื่อสาร ภาษา สำนวน ความชอบ ก็แตกต่างกันไป ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าใครคือลูกค้าที่แท้จริงก็จะสามารถเลือกทำคอนเทนต์โดยใช้ภาษาที่โดนใจได้มากยิ่งขึ้น

3 ใช้พาดหัวที่ดึงดูดความสนใจ

            เมื่อคุณทำคอนเทนต์ (Content) คุณภาพออกมาแล้ว การที่จะเชิญชวนหรือทำให้ลูกค้าหยุดให้ความสนใจจนเข้าไปดูคอนเทนต์ของคุณนั้นก็ขึ้นอยู่กับหัวเรื่องที่เลือกใช้ด้วย ถ้าชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องไม่ดึงดูดถึงขนาดที่สามารถหยุดสายตาของคนที่เห็นได้ภายใน 5 วินาที คนที่จะเข้าไปอ่านคอนเทนต์ (Content) ก็อาจมีก็น้อยมาก นั่นหมายความว่าคอนเทนต์ (Content) ไม่สามารถสื่อสารได้เต็มที่

            แต่ถ้าหากสามารถตั้งชื่อเรื่องได้น่าสนใจดึงดูดให้เข้าไปอ่านได้ การทำคอนเทนต์ (Content) นั้นถือว่าเป็นคอนเทนต์คุณภาพ ซึ่งการตั้งชื่อเรื่องแบบง่ายๆ แต่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากก็คือ การกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น, ทำให้ผู้อ่านรู้สึกตระหนักถึงความกลัว, ทำให้รู้สึกว่าห้ามพลาดโอกาสนี้, ใช้สถิติตัวเลขนำหน้าให้เกิดความสนใจ เป็นต้น

ทั้ง 3 เทคนิคนี้คือการสร้างคอนเทนต์ (Content) คุณภาพอย่างง่ายๆ ที่ถ้าหากนำไปปรับใช้ให้ตรงกับสินค้าหรือบริการแล้วจะสามารถทำให้สินค้าและบริการของคุณมีคนสนใจเข้ามาดูเป็นจำนวนมาก และในอีกทางหนึ่งยังช่วยทำให้ผู้คนค้นหาเรื่องราวของคุณมากยิ่งขึ้นอยากรู้จักคุณและธุรกิจบริการของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เล่าเรื่องโดย อภิรดี สนธิชัย

วิทยากรด้าน Content Marketing และ การทำธุรกิจออนไลน์