3 ขั้นทำ Content ให้มีคนติดตาม

การทำ Content

ไม่ว่าเราจะสร้างสรรค์ Content ออกมาในรูปแบบใดก็ตาม เราย่อมต้องการส่งไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และอยากให้กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ Content นั้น และจะยิ่งดีมากๆ หากมีการแชร์หรือส่งต่อ Content ที่เราทำต่อไป แบบนั้นถึงจะเรียกได้ว่า Content ที่ถูกสร้างขึ้นมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งวิธีการที่เราจะทำ Content ให้โดนใจได้นั้นประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1

กำหนดเป้าหมาย

  • กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่ง Content ไปถึง
  • เป้าหมายของการทำ Content

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่ง Content ไปถึง

การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่หลายคนมักบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องทำ แต่หลายจากประสบการณ์ที่ได้ไปแบ่งปันความรู้ พอถึงขั้นตอนนี้จะมีหลายคนบอกว่า “ทุกคนเป็นกลุ่มเป้าหมายหมด” เมื่อเป็นอย่างนี้การที่เราจะ Content ให้โดนใจย่อมเกิดขึ้นได้ยากค่ะ

เพราะพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างง่ายๆ ค่ะ ความสนใจของ กลุ่มนักศึกษา คนกลุ่มคนทำงานตอนกลาง และ กลุ่มวัยเกษียณ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด หากเราบอกว่าทุกคนเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารแล้ว ย่อมต้องมีคนบางกลุ่มที่ไม่สนใจหรือไม่เห็น Content ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นค่ะ ด้วยหลายเหตุผล ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การสร้าง Content ไม่ตรงความชอบหรือความต้องการของพวกเขานั่นเอง

ดังนั้น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนสร้าง Content ย่อมเป็นเรื่องที่ควรทำมากๆ ค่ะ ระบุให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ เช่น ผู้หญิง อายุประมาณ 30-40 ปี แต่งงานมีลูกแล้ว อาศัยอยู่ในเมือง สนใจเรื่องสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น

เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อด้วยได้ชัดเจนแล้วสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือ ภาพคนที่ชัดเจนมากๆ ที่คุณจะคุยกับเขา จะชวนเขามาทำความรู้จัก มาซื้อสินค้าของคุณ คนๆ นี้แหละค่ะคือต้นแบบของคนสำคัญ

เป้าหมายของการทำ Content

เมื่อเรารู้แล้วว่าต้องการสื่อสารกับใคร ก็ถึงเวลากำหนดเป้าหมายในการสร้าง Content กันแล้วค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นการระบุลงไปค่ะว่าต้องการให้การสื่อสารในครั้งนี้เกิดผลอย่างไร

  • ต้องการสร้างแบรนด์หรือสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
  • ต้องการสร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
  • ต้องการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น

เมื่อได้เป้าหมายของการทำ Content แล้วก็นำเป้าหมายที่กำหนดไว้ตอนแรกมาออกแบบการนำเสนอกันค่ะ ทั้งการใช้คำพูด ภาพ สีสัน รวมถึงช่องทางการนำเสนอด้วยค่ะ เช่น หนังสือ Youtube Facebook Instagram twitter ฯลฯ เป็นต้น

2

สร้าง Content

ถึงเวลาลงมือทำ Content กันแล้วค่ะ ไม่ว่าคุณจะทำ Content ในรูปแบบไหนต้องไม่หลงประเด็นว่าต้องการสื่อสารอะไร และที่สำคัญต้องทำตัวเป็นผู้ให้อย่างจริงใจค่ะ วิธีที่ช่วยให้ผู้รับสารชื่นชอบ Content ของคุณก็คือ ให้มูลอย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความจริงใจในการนำเสนอ ไม่นำเสนอเรื่องราวที่เกินจริงค่ะ

ในการสร้าง Content นั้นเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการทำสคริปหรือเขียนโครงดังนี้ค่ะ

  • ชื่อเรื่อง
  • คำนำ หรือ คำโปรยเพื่อดึงดูดความสนใจ
  • เนื้อหา
  • บทสรุป
  • Call to Action

3

มี Call to Action ที่ง่าย

ในส่วนจบของ Content นอกจากการสรุปให้รู้แล้วว่าเราต้องการบอกอะไร อีกเรื่องหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องมี Call to Action ค่ะ

Call to Action พูดง่ายๆ ก็คือช่องทางในการติดต่อกลับมาหาเราค่ะ ทำให้เขาติดต่อกลับมาได้อย่างง่ายและชัดเจน เช่น การใส่ Link ติดต่อที่เพียงแค่คลิ๊กก็สามารถส่งข้อความมาหาเราได้เลย หรือการใส่ QR Quote เพื่อให้สแกนแล้วติดต่อกับเราในช่องทางนั้นๆ ได้เลยค่ะ

ไม่ว่าเรากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่แต่การสื่อสารไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญค่ะ ซึ่งการสร้าง Content ที่เหมาะสมสามารถช่วยทำให้เกิดการรู้จักที่นำไปสู่การปิดการขายได้ค่ะ

เรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ Content ให้โดนใจเท่านั้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้มีประสิทธิภาพนะคะ

ผู้เขียน : อภิรดี สนธิชัย